Bebyggelse i Visby innerstad - vad gäller?

   
 
 

Bebyggelsen i innerstan - vad gäller? Klicka här

Bygglov för underhåll - information från regionen. Klicka här

Bygglov i innerstan - information från regionen. Klicka här

Bygglov i Visby innerstad - möte mellan föreningen och regionen
(jan-17) . Klicka här

Bygglov i Visby innerstad - möte mellan föreningen och regionen
(maj-18) . Klicka här

Byggnadsminne - särskilda regler. Klicka här

Färgtraditioner i Visby innerstad, broschyr. Klicka här

 
           
       
 
 
Visby Innerstadsförening, c/o Bernt Lundgren, Vårdklockegatan 2, 621 57 Visby, 073-843 55 23, styrelsen@visbyinnerstadsforening.se