Startsidan Om föreningen Kontakt Verksamhet Guldrosen Dokument Fotogalleri Media Länkar
 
             
 

Vår verksamhet

 
 
  Alla frågor som bidrar till att göra Visby innerstad till en trivsam plats
att bo och leva i är viktiga för föreningen. Under åren har vi engagerat
oss i frågor kring trafik och parkering. När föreningen startade var
problemet med störningar från restauranger stort. Fastighetsägares
ansvar för snöskottning och villkor för sophantering har varit andra
viktiga frågor.
   
 

Styrelsen arbetar kontinuerligt med aktuella frågor. Utöver det är det
i år planerat att genomföra kampanjen ”Nu städar vi stan” under maj-
juni i samarbete med regionen. Under året planeras också stads-
vandringar med kunniga ciceroner. Läs hela verksamhetsplanen här:

   
  Tidigare års planer samt verksamhetsberättelser finns under
Dokument.
   
 
Årets aktiviteter
   
  21 mars: Årsmöte
   
  Maj-Juni: Ogräsrensning. Läs mer här.    
 

22 maj: Stadsvandring - kryssningsgångvägen. Lars Grönberg gui-
dar längs vägen och berättar om dess historia. Samling Söderport
kl 18.00. C:a 1,5 tim.

   
  27 november : Förevisning av residensen i Visby. Läs mer här.    
  1 december: Adventskaffe. Läs mer här.    
       
  Listan kompletteras efterhand som tider fastställs för olika aktivi-
teter. Har du några förslag/önskemål om aktiviteter som
föreningen bör genomföra?
Hör av dig, du hittar olika kontakt-
vägar här.
   
       
       
 

För att kunna läsa dokument i PDF-format krävs Adobe Reader.
Ladda ner kostnadsfritt här

   
 
Visby Innerstadsförening, c/o Bernt Lundgren, Vårdklockegatan 2, 621 57 Visby, 073-843 55 23, styrelsen@visbyinnerstadsforening.se